Veronika Kristejnová

Master's thesis

Dluhy občanů a jejich důsledky

Debts of citizens and their consequences
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tím, jak lidé nakládají se svými peněžními prostředky. Zaměřuje se na využívání úvěrových produktů občany, vývoj dluhů obyvatel a možné dopady zadluženosti. Důsledky nesplácení začínají vymáháním dluhu, ať už prostřednictvím nejrůznějších společností nebo soudního exekutora. Práce se proto věnuje exekučnímu řízení a dále pokračuje insolvenčním řízením. Neboli jaké jsou možnosti …more
Abstract:
This thesis is concerned how people can handle with their finances with a focus on the use of credit products, debts and the potential impact of debts. Consequences of default are efforts of creditors to get money back, whether through specialized companies or judicial executor. The thesis deals with enforcement proceedings and then with insolvency proceedings. So what are possible solutions of debtor …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2012
  • Supervisor: Luboš Smrčka
  • Reader: Petr Zámečník

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30985

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management