Ing. Lenka Bejdová

Bakalářská práce

Genderové role muže a ženy v reklamě

Male and Female Gender Roles in Advertising
Anotace:
Má práce pojednává o genderových rolích mužů a žen v reklamě. V teoretické části se čtenář seznámí s významem pojmů gender, genderové role, reklama, reklamní sdělení či globální reklama. Hlavním úkolem mé bakalářské práce bylo zjistit, zda vybrání a použití genderových rolí v reklamních sděleních je přímo závislé a proměnlivé dle cílové skupiny, které je určeno. Jednoduše řečeno, zda zobrazování žen …více
Abstract:
My work deals with the gender roles of men and women in advertising. The theoretical section deals with the meaning of the terms gender, gender roles, advertising, communication and global advertising. The main task of my thesis was to determine whether the selection and application of gender roles in advertising is directly dependent and variable according to the target group for which it is intended …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Martina Kaloušová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní