Mgr. Šárka Řezáčová

Bakalářská práce

Co nám říká neandertálská DNA o Homo sapiens neanderthalensis? Mitochondriální DNA versus jaderná DNA.

What sayes us Neanderthal DNA about the Nenaderthal species? Mitochondrial DNA versus nuclear DNA.
Anotace:
Bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky o mitochondriální a jaderné DNA extrahované z kostí člověka neandertálského. V první části se věnuje obtížím spojeným se zajištěním autenticity sekvencí DNA vyhynulých organismů vzhledem k degradaci DNA a kontaminaci vnější DNA. Potom se zabývá použitými metodami sekvenování DNA člověka neandertálského. Dále diskutuje úplnou rekonstrukci mitochondriální DNA …více
Abstract:
The bachelor work reviews the present understanding of mitochondrial and nuclear DNA extracted from the bones of Neanderthals. It begins with difficulties in assessing the authenticity of the ancient DNA sequences due to DNA degradation and contamination with the external DNA. It then discusses methods that were used for Neanderthal DNA sequencing. The study then discusses the reconstruction of complete …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta