Mgr. Šárka Řezáčová

Bachelor's thesis

Co nám říká neandertálská DNA o Homo sapiens neanderthalensis? Mitochondriální DNA versus jaderná DNA.

What sayes us Neanderthal DNA about the Nenaderthal species? Mitochondrial DNA versus nuclear DNA.
Abstract:
Bakalářská práce shrnuje dosavadní poznatky o mitochondriální a jaderné DNA extrahované z kostí člověka neandertálského. V první části se věnuje obtížím spojeným se zajištěním autenticity sekvencí DNA vyhynulých organismů vzhledem k degradaci DNA a kontaminaci vnější DNA. Potom se zabývá použitými metodami sekvenování DNA člověka neandertálského. Dále diskutuje úplnou rekonstrukci mitochondriální DNA …more
Abstract:
The bachelor work reviews the present understanding of mitochondrial and nuclear DNA extracted from the bones of Neanderthals. It begins with difficulties in assessing the authenticity of the ancient DNA sequences due to DNA degradation and contamination with the external DNA. It then discusses methods that were used for Neanderthal DNA sequencing. The study then discusses the reconstruction of complete …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2011
  • Supervisor: doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta