Jana Zoubková, DiS.

Bakalářská práce

Zkušenosti učitelů se vzděláváním žáků se specifickými poruchami učení v prostředí SŠ

Teachers' experience with the education of pupils with specific learning disabilities in the secondary school environment
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o tématu Zkušenosti učitelů se vzděláváním žáků se specifickými poruchami učení v prostředí středních škol. Cílem je zjistit, jaké možnosti vzdělávání mají žáci s poruchami učení na středních školách a jak k výuce těchto žáků přistupují jejich učitelé. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje problematiku specifických poruch učení tak, aby byla zřejmá jejich …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the topic of teachers' experience with the education of pupils with specific learning disabilities in the secondary school environment. The aim is to find out what educational opportunities are available to pupils with learning disabilities in secondary schools and how their teachers approach the teaching of these pupils. The work is divided into two parts.The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Dita Janderková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání