Bc. Tereza Králová

Diplomová práce

Společenská odpovědnost vybrané organizace ve veřejné správě

Corporate Social Responsibility of the Selected Organization in Public Administration
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je společenská odpovědnost (CSR) v kontextu péče o zaměstnance ve veřejné správě. Cílem je identifikovat CSR aktivity spojené s péčí o zaměstnance Krajského úřadu Jihomoravského kraje a vytvořit CSR report zaměřený na zaměstnaneckou oblast, který bude veřejnost o těchto aktivitách informovat. Poukazuje na to, v jak velké míře Krajský úřad JMK implementuje CSR aktivity …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis is to characterise social responsibility (CSR) in the context of care of employees in public administration. The aim is to identify CSR activities intended to employees of the Regional Office of the South Moravian region in the Czech Republic and summarize these activities in the CSR report focusing on the employee area, which will inform the general public about how …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Špalková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Simeona Zikmundová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta