Bc. Robert Dobízl

Diplomová práce

Aktivizující metody výuky na 1. stupni ZŠ

Activating teaching methods to 1. primary school
Anotace:
Tématem diplomové práce je využití aktivizujících metod výuky na 1. Stupni ZŠ. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. V Teoretické části je popsána odborná terminologie spojená s kvalifikací systému vzdělání a postupů výukových metod. Zabývá se vazbou učitel žák a opačně. Zdůrazňuje pozitivní přínos aktivizujících metod ve výuce a důležitost volby vhodné metody. Praktická část …více
Abstract:
The topic of this thesis is the use of activating teaching methods to 1 Primary school. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part describes the terminology associated with the education and skills practice teaching methods. It deals with the relation teacher pupil and vice versa. Emphasizes the positive contribution of activation methods in education and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dobízl, Robert. Aktivizující metody výuky na 1. stupni ZŠ. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe