Ilona Kadlecová

Bakalářská práce

Podpora rodin s dětmi v sociálním systému ČR

Support for families with children in the social system of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přímou i nepřímou finanční podporou rodin s dětmi v sociálním systému České republiky. V první části práce je popsána sociální politika, rodinná politika a sociální systém ČR, který podporu (nejen) pro rodiny s dětmi poskytuje a zprostředkovává. Dále jsou v práci analyzovány dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a daňové odpočty, které v České republice …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with direct and indirect financial support for families with children in the social system of the Czech Republic. In the first part there is described social policy, family policy and social system of the Czech Republic, which support (not only) for families with children provides. Then work analyzes health insurance benefits, state social support benefits and tax deductions for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Pavel Kaczor
  • Oponent: Jaroslava Sedláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49579