Bc. Petr Zimčík

Diplomová práce

Konsolidace veřejných financí v severských zemích

Consolidation of Public Finance in Northern European Countries
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Konsolidace veřejných financí v severských zemích“ je analyzovat reformy a změny ve veřejných financích severských států, Dánska, Finska a Švédska. Práce je rozdělena na 2 části. První část shrne teoretickou základnu týkající se fiskální konsolidace a změn ve veřejných financích. Druhá část poskytne analýzu soustředěnou na zhoršení stavu veřejných financí v severských státech …více
Abstract:
The subject of master thesis „Consolidation od Public Finance in Northern European Countries“ is to analyze reforms and adjustments in Public Finance of Norhern European countries, Denmark, Finland and Sweden. Thesis is devided between two parts. First part will summarize theoretic foundations related to fiscal consolidation and fiscal adjustments in Public Finance. Second part will provide an analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Jitka Doležalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslav Hloušek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta