Alena ADAMOVÁ

Diplomová práce

Možnosti a limity supervize jako strategického a preventivního nástroje v kontextu rozvoje organizace

Options and limits of supervision as a strategic and preventive tool in the context of organizational development
Anotace:
Ústředním tématem diplomové práce je supervize. Cílem práce je analyzovat aktuální stav supervize a identifikovat způsoby jejího využívání jako strategického i preventivního nástroje v kontextu rozvoje organizace, dále nalézt její možnosti a limity vnímané sociálními pracovníky a vedoucími pracovníky sociálních organizací ve městě Děčín. Práce představuje podoby supervize, aktéry a oblasti jejího využití …více
Abstract:
The central theme of the thesis is supervision. The aim of the thesis is to analyze the current state of supervision and identify ways of its use as a strategic and preventive tool in the context of organizational development, as well as to find its possibilities and limits perceived by social workers and managers of social organizations in the city of Děčín. The thesis presents forms of supervision …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Vaska, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ADAMOVÁ, Alena. Možnosti a limity supervize jako strategického a preventivního nástroje v kontextu rozvoje organizace. Ústí nad Labem, 2022. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Řízení v sociální práci