Šárka HRUBOŠOVÁ

Bakalářská práce

Komunikace porodní asistentky s romskou klientkou

Midwife & Romani Client Communication
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá bariérami komunikace mezi porodní asistentkou a romskou klientkou. Bakalářská práce má část teoretickou a část praktickou. Teoretická část obsahuje historii romské kultury, soužití Romů a majoritní populace v České republice, specifika romské kultury, zvyky, stereotypy a náboženství, zásady komunikace zdravotník a klientka, zvláštnosti komunikace s klientkami se specifickými …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with communication barriers between midwife and Gypsy klient. Bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part includes his-tory of Gypsy culture, Gypsies´ cooexistence in the Czech Republic, Gypsy culture´s spe-cifics, habits, stereotypes, and religion, rules for communication between a medic and a client, communication with specific clients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2013
Zveřejnit od: 21. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUBOŠOVÁ, Šárka. Komunikace porodní asistentky s romskou klientkou. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe