Mgr. Pavel HRUBOŇ

Disertační práce

Papežské listiny pro moravské kláštery v období vrcholného středověku (Na příkladech vybraných moravských řeholní institucí od počátku pontifikátu Inocence III. do roku 1431.)

Papal Letters for the Moravian monasteries in the High Middle ages (On the example of the Moravian monastic institutions from the beginning of pontificate of Innocenc III. until 1431)
Anotace:
Tématem předkládané práce jsou papežské listiny z let 1198?1431, které se přímo nebo nepřímo týkají vybraných moravských řeholních institucí. Cílem práce je formální i věcný rozbor jednotlivých typů a druhů papežských listin a prostřednictvím kvantitativní sondy také naznačení možností jejich využití pro studium proměn a specifik vzájemných vztahů papežské kurie a klášterů na relativně malém prostoru …více
Abstract:
This work is focused on papal letters, which directly or indirectly concern the selected Moravian monasteries in years 1198?1431. This work aims to analyse the various types of papal letters taking into consideration the form and relevace of those and also aims to indicate to which extent they can be used as sources for the study of the modifications and the special characteristics of the mutual relationships …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 7. 2013
Zveřejnit od: 15. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUBOŇ, Pavel. Papežské listiny pro moravské kláštery v období vrcholného středověku (Na příkladech vybraných moravských řeholní institucí od počátku pontifikátu Inocence III. do roku 1431.). Ostrava, 2013. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.7.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 7. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy / České a československé dějiny

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.