Beata Ondicová

Bakalářská práce

Vztah generace Z k folklóru a tradicím jako součásti nabídky destinace cestovního ruchu

Generation Z's relationship to folklore and traditions as part of the tourism destination offer
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem na Uherskohradišťsku a vztahem generace Z k folklóru a tradicím. Cílem práce je identifikovat současnou nabídku produktů cestovního ruchu s tématikou tradic a folklóru ve Zlínském kraji a zjistit vztah generace Z k folklóru a tradicím při účasti na cestovním ruchu. Navrhnout nové, nebo inovovat stávající destinační produkty Zlínského kraje pro generaci Z …více
Abstract:
The bachelor's thesis is targeted on tourism in the area of Uherske Hradiste and on the relationship of generation Z to folklore and it’s traditions. The aim of the thesis is to identify the current offer of tourism products with the theme of traditions and folklore in the Zlín region and to find out how is the relationship of generation Z towards folklore and traditions while participating in tourism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2023
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Štumpf, Ph.D.
  • Oponent: Andrea Králiková, Ing.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta