BcA. Michal Grombiřík, DiS.

Master's thesis

Povolání: tour manažer

The Personality Profile of a Tour Manager
Abstract:
Diplomová práce „Povolání: tour manažer“ pojednává o problematice koncertních turné a o osobnostních a pracovních charakteristik tour manažera. Cílem práce je zmapovat jednotlivé úlohy a kompetence tour manažera v průběhu koncertního turné. Práce postupně popisuje aspekty turné, manažerské role, osobnostní rysy a kompetence tour manažera. Teoretické poznatky jsou v závěru práce srovnávány s poznatky …more
Abstract:
Diploma thesis „Profession: Tour Manager“ deals with the topic of a concert touring and focuses on the personal and work characteristics of a tour manager. The aim of this thesis is to chart specific tasks and competences of tour manager during a concert tour. The text of this thesis describes aspects of touring, specific roles in management, personal characteristics and competneces of a tour manager …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jana Vondráčková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/c6yww/

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Music

Master programme / field:
Art of Music / Music Production