BcA. Michal Grombiřík, DiS.

Diplomová práce

Povolání: tour manažer

The Personality Profile of a Tour Manager
Anotace:
Diplomová práce „Povolání: tour manažer“ pojednává o problematice koncertních turné a o osobnostních a pracovních charakteristik tour manažera. Cílem práce je zmapovat jednotlivé úlohy a kompetence tour manažera v průběhu koncertního turné. Práce postupně popisuje aspekty turné, manažerské role, osobnostní rysy a kompetence tour manažera. Teoretické poznatky jsou v závěru práce srovnávány s poznatky …více
Abstract:
Diploma thesis „Profession: Tour Manager“ deals with the topic of a concert touring and focuses on the personal and work characteristics of a tour manager. The aim of this thesis is to chart specific tasks and competences of tour manager during a concert tour. The text of this thesis describes aspects of touring, specific roles in management, personal characteristics and competneces of a tour manager …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Vondráčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/c6yww/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Hudební produkce