Bc. Radek Václavek

Bakalářská práce

Process mining library in .NET Core

Process mining library in .NET Core
Anotace:
Tato práce se zaobírá implementací knihovny technik pro vytěžování procesů (process mining) napsané v programovacím jazyce C# a vytvořené na platformě .NET Core verze 3. V první části práce je čtenáři prezentováno rychlé shrnutí technik vytěžování procesů. Poté jsou postupně probírány teoretické základy technik implementovaných ve výše zmíněné knihovně. Nakonec je popsána samotná implementace, přičemž …více
Abstract:
This thesis describes an implementation of a process mining library written in C# programming language and made in .NET Core 3 framework. First, a quick summary of process mining is presented to the reader. Then a theoretical background to the technologies implemented in the library is discussed and then the implementation itself is described, highlighting the key parts of the code. The library is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Martin Macák
  • Oponent: RNDr. Stanislav Chren

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma