Theses 

Hudba v českém hraném filmu kompoziční postupy skladatelů české film ové hudby – Jan Dušek

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Doctoral programme / field:
Hudebního umění / Skladba a teorie skladby

Jan Dušek

Doctoral thesis

Hudba v českém hraném filmu kompoziční postupy skladatelů české film ové hudby

Music in Czech feature film

Abstract: Disertační práce Hudba v českém hraném filmu (Kompoziční postupy skladatelů české filmové hudby) je zaměřena na analýzu skladatelských prostředků ve vztahu k vizuální složce filmů. Úvodní kapitola je analýzou počátků konvence asociativní filmové hudby (hudby v těsném sevření s vizuální složkou) v českém němém a především raném zvukovém filmu. Druhá, nejrozsáhlejší kapitola je pak analýzou vybraných příkladů kompozičních postupů skladatelů ve vztahu k funkcím filmové hudby, které plní.

Abstract: Doctoral thesis Music in Czech feature film (Composing principles of Czech film music composers) is focused on analysis of composing principles in relation to visual part of the movie. Introducing chapter is analyses of beginning of associative film music convention (the music in close relation to visual part) in Czech silent and especially early sound film. The second, the most extensive chapter analyzes selected examples of composing principles of composers in relation to functions of film music which it fulfills.

Keywords: hudba

Keywords: filmová hudba

Keywords: hudební kompozice

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2012
  • Supervisor: Hanuš BARTOŇ
  • Reader: Juraj FILAS

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)
In the license agreement the author has granted the following: nesouhlasím s žádným způsobem užití uvedeným pod body a) - e)

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna


Go to top | Current date and time: 26/4/2019 14:29, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz