Eliška Pešičková

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s hlubokou žilní trombózou v období mladého věku (30 - 45 let)

Complex Nursing Care for a Patient Deep Vein Thrombosis at Young Age (30 - 45 years)
Anotace:
PEŠIČKOVÁ, Eliška. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s hlubokou žilní trombózou v období mladého věku (30–45 let). Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Stupeň kvalifikace: Bakalář (Bc.). Vedoucí práce: PhDr. Jana Hlinovská, PhD. Praha. 2020. 55 s. Tématem bakalářské práce je komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s hlubokou žilní trombózou v období mladého věku (30–45 let). Práce je rozdělena …více
Abstract:
PEŠIČKOVÁ, Eliška. Complex Nursing Care for a Patient with Deep Vein Thrombosis at Young Age (30–45 years). Medical College. Degree: Bachelor (Bc.). Supervisor: PhDr. Jana Hlinovská, PhD. Prague. 2020. 55 pages. The main topic of this bachelor thesis is complex nursing care for a patient with deep vein thrombosis at young age (30–45 years). The thesis is divided into theoretical and practical parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Jana Hlinovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Karolina Moravcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická