Bc. Tomáš VODIČKA

Bakalářská práce

Sledování dynamiky imunitní odpovědi vůči infekci \kur{Eimeria intestinalis} a \kur{Eimeria flavescens} u králíků metodou blastické transformace

Following of immune response dynamics to \kur{Eimeria intestinalis} and \kur{Eimeria flavescens} infection in rabbits by the blastic transformation method
Anotace:
Dynamika imunitní odpovědi u králíků byla sledována metodou blastické transformace a hmotnostními přírůstky mezenterických lymfatických uzlin a slezin. Studie byla provedena s použitím dvou nejvíce patogenních druhů kokcídií: Eimeria intestinalis (vysoce imunogenní, parazitující s tenkém střevě) a E. flavescens (málo imunogenní, parazitující v tlustém střevě). Pokusy byly prováděny s králíky starými …více
Abstract:
Dynamics of immune response to coccidia was studied in rabbits by the blastic transformation method and by the following of gains in weight of mesenteric lymph nodes and spleens. The study was performed by using two of the most pathogenic species of coccidia: Eimeria intestinalis (highly immunogenic, parasitizing the small intestine) and E. flavescens (weekly immunogenic, located in the large intestine …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2007
Zveřejnit od: 9. 5. 2007
Identifikátor: 5325

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 6. 6. 2007
 • Vedoucí: RNDr. Michal Pakandl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VODIČKA, Tomáš. Sledování dynamiky imunitní odpovědi vůči infekci \kur{Eimeria intestinalis} a \kur{Eimeria flavescens} u králíků metodou blastické transformace. Č. Bud., 2007. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 9. 5. 2007 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9l19vl 9l19vl/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.