Martina ŠTOLFOVÁ

Bachelor's thesis

Příprava celotáborové hry pro letní dětský tábor

Preparation of "all-camp" game for summer children's camp
Abstract:
Tématem bakalářské práce je zpracování celotáborové hry na téma Tajné služby a její praktická aplikace na letním dětském táboře. Jde o zpracování táborového programu, včetně vysvětlení her, časového harmonogramu a příloh. Praktické poznatky z použití této celotáborové hry jsou zpětně zapracovány do programu za účelem komplexně zpracovaného a reálně použitelného programu.
Abstract:
The theme of this paper is processing an all-camp game based on the Secret Servis and it's practical application to a children's summer camp. There is the whole camp program, including the explanation of games, time schedules and attachments. Practical knowledge of the use of this all-camp game is in turn incorporated into the program in order to comprehensively process and make a realistically applicable …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PaedDr. Ivana Čepičková -Brtnová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTOLFOVÁ, Martina. Příprava celotáborové hry pro letní dětský tábor. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Pedagogy / Pedagogika volného času KS + 4 sp.