Adriana Feješová

Bakalářská práce

Vybrané zmluvné typy v bankovom sektore v podmienkach Slovenskej republiky

Selected contract types in the banking sector in the Slovak republic
Abstract:
My thesis says about contracts used in the Slovak banking sector. It describes in details law regulations in two of the most preferred contracts. I mean loan and credit agreements. The first chapter shows general rules of contracts in civil law as well as commercial law. Introduces the formation of contracts, also the reasons of expiration of contract relations. Divides contracts by various criteria …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá zmluvami využívanými v slovenskom bankovom sektore. Podrobne charakterizuje právnu úpravu dvoch najviac preferovaných zmlúv, a to zmluvy o pôžičke a zmluvy o úvere. V prvej kapitole rozoberá všeobecne právnu úpravu zmlúv v občianskom práve ako aj v obchodnom práve. Podrobne opisuje vznik zmlúv, ako aj dôvody zániku zmluvných vzťahov. Rozdeľuje zmluvy podľa rôznych kritérií …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Adriána Palajová
  • Oponent: JUDr. Katarína Húšťavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře