Bc. Kristina Lomova

Bakalářská práce

Public relations jako součást nákupního rozhodování spotřebitele

PR as a part of the purchasing decisions of consumers
Anotace:
Tato práce pojednává o public relations jako o součásti nákupního rozhodování spotřebitele. Cílem práce je tedy zjistit, jaký má Public Relations vliv na nákupní rozhodování z pohledu samotného spotřebitele. Teoretická část práce pojednává o veřejném mínění, mezi které patři i firemní identita a komunikace. Ve druhé kapitole se dozvíte základní informace o komunikačním mixu a jeho prvcích. Praktická …více
Abstract:
This Bachelor’s thesis defines public relations as a part of the purchasing decisions of consumers. The aim is to find out how the public relation influences on the purchasing decisions of consumers. The first part of the thesis deals with public relation, which includes the corporate identity and communication. In the second capitol there is the basic information about the communication mix and it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Veronika Machowská, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace