Mgr. Lucie Namešanská

Diplomová práce

Intervenční program na podporu empatie a proti agresi B. A. S. E.: Souvislosti s úrovní teorie mysli u předškolních dětí

Babywatching in Preschool to prevent Aggression, and to promote Empathy: Connections with theory of mind
Anotace:
Předložená práce se zabývá zavedením preventivního a intervenčního programu B.A.S.E – Babywatching do české mateřské školy. Ověřovali jsme vliv tohoto programu na problémové chování dětí a dále zjišťovali vliv na schopnost teorie mysli. Výzkum měl kvaziexperimentální design, s pre-testem, post-testem, experimentální a kontrolní skupinou. Předpokládali jsme, na základě předchozích výzkumů a dalších …více
Abstract:
The thesis deals with implementing the preventive and intervention program B.A.S.E - Babywatching into the Czech kindergarten. We aimed to verify the impact of this program on the behavioral problems of children, and also found out the effect on the ability of the theory of mind. The research had quasi-experimental design, pre-test, post-test, experimental and control group. Based on previous research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií