Bc. Filip Neupauer

Master's thesis

Analýza senzorů založených na Foerstrově rezonančním energetickém přenosu pomocí kapilární elektroforézy a časově rozlišené fluorescence

Analyses of sensors based on Foerster resonance energy transfer by capillary electrophoresis and time-resolved fluorescence
Anotácia:
V této diplomové práci se zabývám různymi spůsoby přípravy senzorů na detekci kaspázy-3 na princípu FRETU. Průbeh reakce je ověřen pomocí kapilární elektroforézy a funkčnost výsledního produktu byla nejdříve testována pomocí změn intenzity fluorescence po přídavku rekombinantní kaspázy-3 na spektrofluorimetru a následne změn v čase vyhasínání fluorescence. Nakonec byli syntetizované senzory použity …viac
Abstract:
In this thesis I study various methods of synthesis of FRET based sensors for detecting caspase-3. Reaction steps were checked by capillary electrophoresis and synthetised product was first analysed by spectrofluorimeter for changes in fluorescence intensity after adding recombinant caspase-3, followed by measuring fluorescence lifetimes. After that, sensors were used for staining provided apoptotic …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedúci: doc. Mgr. Petr Táborský, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Farka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta