Theses 

Veřejný aukční systém – Bc. Michal Bárnet

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Michal Bárnet

Diplomová práce

Veřejný aukční systém

Veřejný aukční systém

Anotace: Cílem práce je navrhnout a realizovat webovou aplikaci veřejného aukčního systému. Mezi hlavní funkce systému bude patřit evidence uživatelů, přidávání a prodej zboží. Aukci bude možné prohlížet jak ve webovém prohlížeči, tak na mobilním zařízení. V teoretické části bude provedena rešerše webových služeb s důrazem na REST a SOAP. Dále budou představeny webové technologie .NET a Javascriptová knihovna React.js. Praktická část bude tvořit popis a implementaci webové aplikace v technologii .NET a React.js.

Abstract: The aim of the thesis is to design and implement a web application of the public auctions system. The main features of the system will be user registration, adding and selling goods. You can view the auction in both a web browser and a mobile device. In the theoretical part, a search of web services will be carried out with emphasis on REST and SOAP. Web technologies .NET and Javascript Library React.js will also be introduced. The practical part will be the description and implementation of the web application in .NET and React.js.

Klíčová slova: React.js, .NET, aukce, webová aplikace, webová služba

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2017
  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Šilar, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32232 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Jak správně citovat práci

Bárnet, Michal. Veřejný aukční systém. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:11, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz