Tatiana ŽIAKOVÁ

Bakalářská práce

Postsovietska stredná Ázia transnacionálny región medzi Ruskom a Čínou

Post-Soviet Central Asia - transnational region between Russia and China
Abstract:
The region of Central Asia has been a long time shut for scientific investigation and indeed unattractive area. Central Asian Republics as an integral part of the then Soviet Union clearly belong to the sphere of Russian influence. Declaration of Independence of states in this region opened the possibility of power rivalry for several players.The main objective of this work will be to determine whether …více
Abstract:
Región Stredná Ázia bol po dlhú dobu pre vedecké skúmanie uzavretou a vskutku nezaujímavou oblasťou. Dnešné stredoázijské republiky v tomto prostredí ako integrálna súčasť vtedajšieho Sovietskeho zväzu jednoznačne patrili do sféry ruského vplyvu. Vyhlásenie nezávislosti štátov v tomto regióne, nech už bolo akokoľvek relatívnym, otvorilo možnosti mocenského súperenia pre viacerých aktérov. Hlavným cieľom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. David Šanc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽIAKOVÁ, Tatiana. Postsovietska stredná Ázia transnacionálny región medzi Ruskom a Čínou. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.