Bc. Lukáš Mužík

Master's thesis

Integrovaný záchranný systém a vývoj infekčního onemocnění COVID-19 v České republice

Integrated rescue system and evolution of infectious disease COVID-19 in the Czech Republic
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá integrovaným záchranným systémem a infekčním onemocněním COVID-19 v České republice. Teoretická část práce charakterizuje základní terminologii, která se váže k integrovanému záchrannému systému, jeho základním i ostatním záchranným složkám a podává obecné informací o infekčním onemocnění COVID-19. Cílem praktické části je zjistit pomocí vlastního dotazníkového šetření …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the integrated rescue system and infectious disease COVID-19 in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis characterizes the basic terminology that is related to the integrated rescue system, its basic and other rescue components and provides general information about the infectious disease COVID-19. The aim of the practical part is to find out, using their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2022
  • Supervisor: Ing. Petra Kadlec Linhartová
  • Reader: PhDr. Markéta Flekácsová, LL.M.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní