Bc. Lukáš Mužík

Diplomová práce

Integrovaný záchranný systém a vývoj infekčního onemocnění COVID-19 v České republice

Integrated rescue system and evolution of infectious disease COVID-19 in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá integrovaným záchranným systémem a infekčním onemocněním COVID-19 v České republice. Teoretická část práce charakterizuje základní terminologii, která se váže k integrovanému záchrannému systému, jeho základním i ostatním záchranným složkám a podává obecné informací o infekčním onemocnění COVID-19. Cílem praktické části je zjistit pomocí vlastního dotazníkového šetření …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the integrated rescue system and infectious disease COVID-19 in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis characterizes the basic terminology that is related to the integrated rescue system, its basic and other rescue components and provides general information about the infectious disease COVID-19. The aim of the practical part is to find out, using their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Petra Kadlec Linhartová
  • Oponent: PhDr. Markéta Flekácsová, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní