Tomáš Benc

Diplomová práce

Asijský automobilový průmysl: vliv na evropský trh

Asian automotive industry: the impact on the European market
Anotace:
Cílem práce je popsání automobilových průmyslů nejvýznamnějších států v asijském regionu. Celá práce je zaměřena na osobní automobily. Práce se zaměřuje na následující státy: Japonsko, Jižní Koreu, Čínu a Indii. Dalším cílem práce je analýza působení vybraných automobilek z těchto států na evropském trhu. Jedním z cílů je také uvedení budoucích trendů automobilového průmyslu v Asii se vztahem k Evropě …více
Abstract:
The aim of my thesis is to describe the automotive industries of the most significant countries in the Asian region. The whole thesis is focused on passenger cars. The thesis is focused on the following countries: Japan, South Korea, China and India. Another aim is to analyze the impact of selected auto makers from these countries to the European market. One of the aims is also introduction of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2014
  • Vedoucí: Milan Vošta
  • Oponent: Václav Kašpar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39549

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod