Veronika PROCHÁZKOVÁ

Diplomová práce

Typ osobnosti a motivace pro výkon profese sociálního pedagoga

Motivation for the performance of the profession of social pedagogical employee
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou pracovní motivace sociálních pedagogů, kteří tvoří specifickou skupinu profesí spadajících mezi tzv. pomáhající profese. Tyto profese jsou velice rozmanité, mají však určité společné rysy: vysoké riziko syndromu vyhoření v průběhu jejich vykonávání, nízké finanční ohodnocení pracovníků, až na výjimky (lékaři, ošetřovatelský personál) nízká společenská prestiž …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the problem of work motivation of social pedagogues, who form a specific group of professions belonging to so-called helping professions. These professions are very diverse, but they have some common features: high risk of burnout syndrome in the course of their career, low financial rewards of staff, there are some exceptions (doctors, nursing staff), low social prestige …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PROCHÁZKOVÁ, Veronika. Typ osobnosti a motivace pro výkon profese sociálního pedagoga. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta