Lucie Hrabětová

Diplomová práce

Marketingová komunikace ekonomicko-manažerských vysokých škol a její efektivita s ohledem na zájem uchazečů o studium

Marketing Communications of Economic-Management Universities and its Effectiveness with Regard to the Interest of Applicants
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat, zda souvisejí objemy televizních, rádiových a tiskových reklam ekonomicko-manažerských vysokých škol s počty podaných přihlášek ke studiu na tyto školy. Cílem je najít, zda data nějak vzájemně korespondují. Data jsou v práci zpracována pomocí popisné analýzy sekundárních dat. Práce vychází z mediálních dat Admosphere společnosti Mediaresearch, a. s., které …více
Abstract:
This thesis aims to analyze whether the volumes of TV, radio and print advertisements of economic- management universities relate to the number of applications at these universities. The goal is to find whether the data correspond to each other somehow. The data in the thesis are processed using descriptive analysis of secondary data. The thesis is based on media data Admosphere, Mediaresearch, a. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Tomáš Kincl
  • Oponent: Petr Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49229