Martina Rousková

Bachelor's thesis

Od selekce k inkluzi

From Selection to Inclusion
Abstract:
Tato závěrečná práce se zaměřuje na popis historického vývoje přístupů k lidem s postižením od selekce k inkluzi. Popisuje pojmy jako jsou inkluzivní vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby, heterogenita, specifické poruchy učení a metodu kooperativního učení. Ve své druhé části je práce zaměřena na právní předpisy upravující inkluzi v České republice a na výzkum týkající se názorů škol běžného typu …more
Abstract:
This final thesis focuses on the description of the historical development of approaches to people with disabilities from selection to inclusion. Describes concepts such as inclusive education, special educational needs, heterogeneity, specific learning disorders and the method of cooperative learning. In the second part of the work is focused on the legal provisions governing the inclusion in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 8. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Rousková, Martina. Od selekce k inkluzi. Brno, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe