Martina Rousková

Bakalářská práce

Od selekce k inkluzi

From Selection to Inclusion
Anotace:
Tato závěrečná práce se zaměřuje na popis historického vývoje přístupů k lidem s postižením od selekce k inkluzi. Popisuje pojmy jako jsou inkluzivní vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby, heterogenita, specifické poruchy učení a metodu kooperativního učení. Ve své druhé části je práce zaměřena na právní předpisy upravující inkluzi v České republice a na výzkum týkající se názorů škol běžného typu …více
Abstract:
This final thesis focuses on the description of the historical development of approaches to people with disabilities from selection to inclusion. Describes concepts such as inclusive education, special educational needs, heterogeneity, specific learning disorders and the method of cooperative learning. In the second part of the work is focused on the legal provisions governing the inclusion in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rousková, Martina. Od selekce k inkluzi. Brno, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe