Theses 

Vývoj nástrojů audiovizuální reklamy – Bc. Ondřej Hanuš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Ondřej Hanuš

Bakalářská práce

Vývoj nástrojů audiovizuální reklamy

Development of Audiovisual Advertising Tools

Anotace: Bakalářská práce zpracovává téma, které vymezuje nástroje audiovizuální reklamy a vysvětluje, co vlastně znamená pojem „audiovizuální reklama.“ Specificky přibližuje nástroje, které audiovizuální reklama ke svým aktivitám používá. Cílem práce je nastínit vlastní představy budoucího vývoje audiovizuální reklamy. Dílčích cílů je několik. Shrnout teoretické poznatky vývoje nástrojů audiovizuální reklamy a analyzovat současnou audiovizuální reklamu. Dále popsat virtuální realitu a podmínky, za kterých by mohla vzniknout reklama. Práce bude rozdělena do tří základních částí. První část se bude zabývat teoretickými poznatky vývoje nástrojů audiovizuální reklamy. Druhá část analyzuje virtuální realitu a její problematiku. Třetí část bude obsahovat názory a vlastní představy o směru vývoje audiovizuální reklamy ve virtuální realitě. Bakalářská práce bude využívat metody analýzy, syntézy a komparace.

Abstract: Bachelor thesis shows topic, that defines audiovisual advertising tools and explains, what does really „audiovisual advertising“ term means. Bachelor thesis takes a closer look on tools, that audiovisual advertising use for activities. Primary objective is to create concept of audiovisual advertising in future. Bachelor thesis sets up many secondary objectives. Summarizing theoretical facts about audiovisual adveritising tools as well as development in audiovisual advertising and analyzing audiovisual advertising in todays world. Bachelor thesis also describes virtual reality and requirements, that will be needed for audiovisual adversiting. Bachelor thesis will be separated into three basic parts. First part will describe theoretical facts about audiovisual advertising tools. Second part analyse virtual reality and problematics. Third part includes ideas and concepts of audiovisual advertising future development in virtual reality. Bachelor thesis would make use of analysis, synthesis and comparison.

Klíčová slova: audiovizuální reklama, cílová skupina, efektivita, virtuální realita, audiovisual advertising, target group, effectivity, virtual reality

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 14:11, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz