Theses 

Rozšíření algoritmu optimalizace přeprav o data z modulu AETR a vstup z rozhraní modulu routingu – Petr Bojko

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Petr Bojko

Diplomová práce

Rozšíření algoritmu optimalizace přeprav o data z modulu AETR a vstup z rozhraní modulu routingu

Extension of Transport Optimalization Algorithm by AETR Module Data and Input from Routing Module Interface

Anotace: Práce je zaměřena na integraci zohlednění reálných vzdáleností mezi body objednávek do knihovny zpracující Vehicle Routing Problem a dále také na zajištění neporušení vyhlášky ES 561. Reálné vzdálenosti komunikací jsou získané pomocí routing služe IT4Innovations a vyhláška ES 561 je úpravou samotného předpisu AETR o maximální povolené době jízdy řidiče. Integrace tohoto algoritmu je provedena do monitorovacího systému GX-GO od společnosti GX Solutions Bohemia, s.r.o., který v rámci telematiky slouží dopravcům a popřípadě obyčejným uživatelům pro sledování jejich vozidel.

Abstract: This thesis is focused on integration of real routing distances between favours points for Vehicle Routing Problem library and also on ensuring, that decree ES 561 will not be violated. Real routing distances are acquired using IT4Innovation routing services and decree ES 561 is modification of AETR regulation of driver's driving hours. This algorithm is integrated into monitoring system called GX-GO from GX Solutions Bohemia s.r.o company, which serves within telematics to carrier companies and regular user for monitoring of their vehicles.

Klíčová slova: AETR, ES 561, routing, optimalizace, webová aplikace

Keywords: AETR, ES 561, routing, optimization, web application

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Marek Bober
  • Oponent: Jiří Dvorský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 02:25, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz