Jan Chaloupka

Diplomová práce

Modelování dopadů norem kvality a ochrany před klamavou reklamou na užitek spotřebitelů

Modelling impacts of minimal quality standards and protection against misleading advertising on consumers’ utility
Anotace:
V práci je zkoumán význam ochran spotřebitelů (konkrétně ochrany proti klamavé reklamě a normy stanovující minimální požadovanou kvalitu produktu) pro zajištění užitku spotřebitelů. Cílem je zjistit, zda-li jsou tyto ochrany pro zajištění užitku nezbytné, a nebo si jsou spotřebitelé schopni svými kupními projevy a vzájemnou komunikací mezi sebou zajistit užitek minimálně stejný, jaký jim zajistí zmiňované …více
Abstract:
In this thesis we explore the importance of consumer protection (concretely protection against misleading advertising and minimal quality standards of product) for providing consumers' utility. Our target is to discover whether these protections are necessary for providing consumers' utility or not, and whether are the consumers able to provide themselves equal or higher utility (then can mentioned …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2010
  • Vedoucí: Jan Burian
  • Oponent: Václav Řepa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23198

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Kognitivní informatika