Bc. Aneta CHAROUZOVÁ

Diplomová práce

Veřejnoprávní omezení vlastnického práva

Public law limitations upon property rights
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá veřejnoprávním omezením vlastnického práva, a to především z pohledu práva správního. V jednotlivých kapitolách pojednává o současné právní úpravě stěžejních institutů správního práva, v jejichž důsledku dochází k omezení vlastnického práva. Pozornost je věnována veřejnému užívání, územnímu omezení vlastnického práva a omezení vlastnického práva vyvlastněním.
Abstract:
This Master's thesis dealt with the topic of public law limitations upon property rights, especially from the point of view of administrative law. Particular chapter is aimed on the current legal regulation of key institutes of administrative law which restrict the property right. The thesis is focused on public use, territorial restrictions on property rights and limitations on property rights by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHAROUZOVÁ, Aneta. Veřejnoprávní omezení vlastnického práva. Plzeň, 2021. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta právnická

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo