Mgr. Barbora Honusová

Diplomová práce

Pracovní stres a jeho zvládání: zahraniční zpravodajové a zpravodajky českých médií veřejné služby

Work-related stress among foreign correspondents of Czech PSM
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá pracovním stresem a jeho zvládáním ze strany zahraničních zpravodajů a zpravodajek českých médií veřejné služby (ČT, ČRo, ČTK). Hlavním cílem práce je pomocí kvalitativních polostrukturovaných rozhovorů (N=15) prozkoumat pracovní stres zahraničních zpravodajů a zpravodajek: jeho zdroje, jeho projevy a dopady a jak ho zpravodajové a zpravodajky zvládají či se o to pokouší …více
Abstract:
This diploma thesis deals with work-related stress, its consequences and coping in the case of foreign correspondents of the Czech Public Service Media (ČT, ČRo, ČTK). The main goal of the thesis is to via qualitative semi-structured interviews (N=15) examine the work-related stress of foreign correspondents: its sources, its impacts and how correspondents cope with it, or seek to do so. Using the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií