Tereza Třicátníková

Diplomová práce

Turečtí Kurdové – menšina uvnitř i vně národního státu

Turkish Kurds - a Minority Inside and Outside the Nation State
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou národnostní otázky v mezinárodních vztazích demonstrovanou na případu kurdské otázky. Zkoumání je rozděleno do dvou hladin, z nichž první řeší dynamiku Kurdů v Turecku jako národním státě. Druhá hladina se věnuje problematice Kurdů jako etnika v regionu Blízkého východu. Cílem práce bylo zjistit, zda Kurdové v Turecku, potažmo v celém regionu představují jednotné …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the issue of the national question in international relations demonstrated on the case of the Kurdish question. The research is divided into two levels, the first of which addresses the dynamics of the Kurds in Turkey as a nation state. The second level deals with the issue of Kurds as an ethnic group in the Middle East region. The aim of the paper was to find out whether …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2021
  • Vedoucí: Zdeněk Veselý
  • Oponent: Zbyněk Dubský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/84423