Ing. Jan Hübner

Master's thesis

Parametry ovlivňující mapování akustické intenzity

The parameters that affect acoustic intensity mapping
Abstract:
Diplomová práce spočívá v nalezení parametrů ovlivňující mapování akustické intenzity. Za tímto účelem je proveden experiment v podobě měření akustické intenzity sondou intenzity na spalovacím motoru. Způsob měření je modifikován a tím dochází k určení a popisu parametrů. Výsledkem práce je vyhodnocení objevených parametrů a vyvození doporučení pro další akustická měření.
Abstract:
This diploma thesis is based on discovering the parameters that affect acoustic intensity maping. For this purpouse has been made an experiment with intensity probe on combustion engine. Due to modifying of the measurement method the parameters are defined and described. The result of this thesis is evaluation of discovered parameters and deducation of recommendation for another acoustic measurement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Jan Novák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Hübner, Jan. Parametry ovlivňující mapování akustické intenzity. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technical University of Liberec

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / field:
Mechanical Engineering / Machine and Equipment Systems