Ing. Jan Hübner

Diplomová práce

Parametry ovlivňující mapování akustické intenzity

The parameters that affect acoustic intensity mapping
Anotace:
Diplomová práce spočívá v nalezení parametrů ovlivňující mapování akustické intenzity. Za tímto účelem je proveden experiment v podobě měření akustické intenzity sondou intenzity na spalovacím motoru. Způsob měření je modifikován a tím dochází k určení a popisu parametrů. Výsledkem práce je vyhodnocení objevených parametrů a vyvození doporučení pro další akustická měření.
Abstract:
This diploma thesis is based on discovering the parameters that affect acoustic intensity maping. For this purpouse has been made an experiment with intensity probe on combustion engine. Due to modifying of the measurement method the parameters are defined and described. The result of this thesis is evaluation of discovered parameters and deducation of recommendation for another acoustic measurement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Jan Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hübner, Jan. Parametry ovlivňující mapování akustické intenzity. Liberec, 2016. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukce strojů a zařízení