Kateřina ODEHNALOVÁ

Bakalářská práce

Analýza vlastností bankrotního modelu Zmijewski

Analysis of Characteristic Features of Bankruptcy Model Zmijewski
Anotace:
Práce se zabývá analýzou modelu Zmijewski včetně všech jeho dostupných verzí a jeho aplikací na konkrétní data vybraných společností podnikajících v ČR. V teoretické části je uveden přehled všech modelů Zmijewski včetně popisu používaných poměrových ukazatelů. V praktické části jsou jednotlivé verze modelu aplikovány na reálné hodnoty vybraných společností a je sledován vývoj jimi poskytnutých hodnocení …více
Abstract:
The thesis deals with the analysis of model Zmijewski including its published versions and their application to particular data of chosen companies in Czech Republic. The theoretical part describes the model Zmijewski and its versions including financial ratios used in these models. The practical part contains the application of all versions of model to real values of selected companies and their observations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Nový, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ODEHNALOVÁ, Kateřina. Analýza vlastností bankrotního modelu Zmijewski. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika