Bc. Ivona Schöfrová

Diplomová práce

Darkness in William Blake's The First Book of Urizen

Darkness in William Blake's The First Book of Urizen
Anotace:
Cílem této práce je analýza díla Williama Blakea The First Book of Urizen (Kniha Urizenova). Práce se zabývá tématem temnoty. Různé aspekty temnoty jsou zkoumány na textuální, vizuální I metaforické rovině, protože zejména textuální a vizuální stránka díla je silně provázána a tvoří komplexní celek. Blakeovo dílo nelze chápat pouze jako literární fikci, ale jako artikulaci jeho postojů a jeho specifické …více
Abstract:
The main aim of the thesis is to analyse William Blake’s The First Book of Urizen. The thesis focuses primarily on selected aspects of darkness, which are identified at a textual, visual and also metaphorical level. As the thesis tries to emphasise, the textual and visual level are equally important in terms of complexity of Blake’s poetic imagination and expression. The First Book of Urizen may be …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.