BcA. Markéta ŘEZÁČOVÁ

Bakalářská práce

V melounovém cukru

In Watermelon Sugar
Anotace:
Úvodní část obsahuje rozbor komiksových adaptací literárních děl různých žánrů. Účelem bylo zmapovat odlišné přístupy a využití rozdílných výrazových prostředků použitých k převedení psaného textu do jazyka komiksu. Teoretická znalost problematiky komiksu vedla k vlastní  autorské komiksové adaptaci knižní předlohy. Výsledná práce těží z principů komiksu, avšak od jeho klasické formy se posunula blíže …více
Abstract:
The introductory part contains an analysis of comic book adaptations of literary works of different genres . The purpose was to explore different approaches and use of different means of expression used to convert written text into the language of comics. Theoretical knowledge of comics led to the author's own comic book adaptation of the original. The work benefits from the principles of comics, but …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015
Zveřejnit od: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Petra Jiroušková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŘEZÁČOVÁ, Markéta. V melounovém cukru. Ostrava, 2015. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta umění

Bakalářský studijní program / obor:
Výtvarná umění / Grafika

Práce na příbuzné téma