BcA. Markéta ŘEZÁČOVÁ

Bachelor's thesis

V melounovém cukru

In Watermelon Sugar
Abstract:
Úvodní část obsahuje rozbor komiksových adaptací literárních děl různých žánrů. Účelem bylo zmapovat odlišné přístupy a využití rozdílných výrazových prostředků použitých k převedení psaného textu do jazyka komiksu. Teoretická znalost problematiky komiksu vedla k vlastní  autorské komiksové adaptaci knižní předlohy. Výsledná práce těží z principů komiksu, avšak od jeho klasické formy se posunula blíže …more
Abstract:
The introductory part contains an analysis of comic book adaptations of literary works of different genres . The purpose was to explore different approaches and use of different means of expression used to convert written text into the language of comics. Theoretical knowledge of comics led to the author's own comic book adaptation of the original. The work benefits from the principles of comics, but …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2015
Accessible from:: 14. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: MgA. Petra Jiroušková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŘEZÁČOVÁ, Markéta. V melounovém cukru. Ostrava, 2015. bakalářská práce (BcA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta umění

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta umění

University of Ostrava

Faculty of Fine Arts

Bachelor programme / field:
Visual Arts / Graphic Art

Theses on a related topic