Iulia Racovscaia

Bachelor's thesis

Strategická analýza firmy Hájek a Boušová, spol. s r.o. «Ovocný Světozor»

Strategic analysis of Hájek a Boušová Ltd.
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je provedení strategické analýzy pro zhodnocení strategické pozice firmy Hájek a Boušová, spol. s.r.o. (Ovocný Světozor) na českém trhu a formulace doporučení pro budoucí vývoj. Na začátku práce autorka vysvětlí pojem strategická analýza. Dále pozornost bude věnována nejznámějším analýzám vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Nejprve půjde o analýzu makrookolí podniku představující …more
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to carry out strategic analysis in order to evaluate the strategic position of Hájek a Boušová Ltd. (Ovocný Světozor) on Czech market and to formulate recommendations for its future development. At the beginning of the thesis, the author explains the concept of strategic analysis. Then focus is placed on the most well-known analyses of the company's external and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 10. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: Petr Boukal
  • Reader: Jan Heřman

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70155