Bc. Pavla Zvoňárová

Diplomová práce

ICT v životě a vzdělávání dospělých - očima kombinovaných studentů

Information and communication technologies in lives and education of present-day adults - through the students eyes
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. Teoretická část práce se věnuje postavení a potřebám dnešních dospělých v soudobé společnosti, jež bývá označována jako společnost vědění. V takové společnosti se stává žádoucím cílem celoživotní učení, jehož významným nástrojem je vzdělávání dospělých. Dále teoretická část řeší problematiku ICT, které v současnosti představují důležitý …více
Abstract:
This final year thesis is structured into two parts - the theoretical part and empirical part. Theoretical part deals with the role and needs of present-days adults in knowledge society. In present-days society lifelong learning is becoming the permanent need. One of the instruments of lifelong learning is adult education. The theoretical part also focuses on information and communication technologies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta