Assel Bilyalova

Bakalářská práce

Analýza a perspektiva internetového bankovnictví

Analysis and perspective of the Internet banking
Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu a porovnání českého a kazašského internetového bankovnictví, popsat produkty, které banky nabízejí, jejich cenové hladiny a bezpečnost. V první kapitole jsem shrnula vývoj internetového bankovnictví v ČR. Jeho nástup mezi standardně nabízené produkty bank byl pozvolný. Čím dále postupoval vývoj v oblasti informačních technologií, tím více se banky začínaly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2007
  • Vedoucí: Ing. Dana Herciková
  • Oponent: Ing. Martina Marková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management