Bc. Taťána HANOUSKOVÁ

Diplomová práce

Prevence pádů u hospitalizovaných dětí

Prevention of falls in hospitalized children
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo retrospektivně zhodnotit vývoj výskytu pádů pacientů na Dětské klinice (DK) ve Fakultní nemocnici Olomouc (FNOL). U získaných dat bylo provedeno statistické vyhodnocení závislosti vybraných položek ze záznamového formuláře protokolu o pádu a chorobopisů pacientů u skupiny, u které pád proběhl a u kontrolní skupiny, kde pád neproběhl (demografická data, zhoršená pohyblivost, změna …více
Abstract:
Objective: The aim of this work was to retrospectively evaluate the development of patients' falls at the Children's Clinic, at the Faculty Hospital Olomouc. In the obtained data, a statistical evaluation of the dependence of the selected items from the record of the fall protocol and the patients' disease records was carried out in the group in which the fall occurred and in the control group, (demographic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HANOUSKOVÁ, Taťána. Prevence pádů u hospitalizovaných dětí. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v pediatrii