Sara Arghwan Jameel

Bachelor's thesis

Comparison of Modern JavaScript Web Frameworks

Comparison of Modern JavaScript Web Frameworks
Abstract:
Tato práce porovnává frameworky React a Svelte z hlediska front-end vývoje. React používá virtuální DOM pro efektivní vykreslování, zatímco Svelte kompiluje komponenty do optimalizovaného JavaScript kódu. Práce zkoumá jejich architekturu, syntaxi a výkon. Svelte je považován za srozumitelnější, vyžaduje méně kódu a má lepší využití paměti a dobu načítání. React vyniká v rychlosti vykreslování. Průzkumy …more
Abstract:
This thesis compares the React and Svelte frameworks for front-end development. React uses a virtual DOM for efficient rendering, while Svelte compiles components to optimized JavaScript code. The research examines their architecture, syntax, and performance optimizations. Svelte is considered easier to understand, requires less code, and has better memory usage and load times. React excels in rendering …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2023

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Radek Vala, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jameel, Sara Arghwan. Comparison of Modern JavaScript Web Frameworks. Zlín, 2023. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Software Engineering / Software Engineering

Theses on a related topic